Kasser (fugl, bie, humle, etc)

Her er en samling av mine forskjellige fuglekasser, humlekasser, biehus, etc. Klikk på bilde for tegninger, arbeidsbeskrivelse og bilder

Humlekasse


Enkel humlekasse

Trehumlekasse
Jordhumlekasse

 

Biehus

Flaggermuskasse

Fuglekasse